top of page
Glass Buildings

השירותים שלנו

 ליווי וטיפול בתהליך היבוא

טיפול בשילוח ועמילות המכס

 

סיוע בתקשורת מול המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים למשלוח ספציפי

 

סיוע בבניית דו"חות בדיקה לבקרות איכות הסחורה וסיוע בביצוע הבדיקות באמצעות גורם מקצועי המייצג את הלקוח

הכנת תחזיות בשלב תכנון העסקה המסחרית

ייעוץ עסקי מסחרי

תכנון ובקרה על שרשרת האספקה

תכנון וניהול מלאי רזה המשרת את האסטרטגיה העסקית שלכם

הטמעת פתרונות ענן לניתוח ובקרה של בריאות המלאי לחיזוק מנופי הרווח של  החברה ולאופטימיזציה של משאביה

איתור ספקים 

הגדרת דרישות המוצר לספקים פוטנציאלים על פי צרכי הלקוח והגדרות מקובלות בעולם המוצרים של הלקוח, איסוף מידע על פתרונות שונים וקבלת הצעות ממספר ספקים רלוונטים

הגשת דו"ח מסכם המציג יתרונות

 וחסרונות של כל חלופה וייעוץ לגבי כל  חלופה ויתרונותיה

בקרת איכות לפני משלוח

Quality Control

אפיון פרמטרים לבדיקת מוצר וקביעת

פרמטרים לאישור/פסילת סחורה 

 

ייעוץ ביצירת דו"ח בדיקה המותאם אישית לדרישות הלקוח 

 

הגדרת רמת הבדיקה והציוד המינימלי הנדרש להבטחת מהימנות ושיטתיות


שירות משלים - בדיקת דוגמאות לפני ייצור המוני,  במהלכו ובסופו טרם השילוח

ייעוץ כלכלי לתכנון עסקאות

הערכת כדאיות עסקה וניתוח כלכלי: מיסים החלים בייבוא, רגולציה ותקינה מחייבת במדינת הייבוא, תמחור המוצר בישראל  בעסקת יבוא ובמדינת יעד אחרת בייצוא

טיפול בהחזרי הישבון לייצואנים

 סיוע בפניה והגשת ניירת לרשויות בישראל בנושאי תשלומים שעליהם ישנה אפשרות להזדכות במס רטרואקטיבית

דברו איתנו!

תודה על פנייתכם!

bottom of page